The Innovation Tree

Waarom The Innovation Tree?

Veel organisaties staan voor grote veranderingen, waarbij de ontwikkeling van nieuwe competenties, het delen van kennis en effectief samenwerken met medewerkers en klanten centraal staan. Klanten van The Innovation Tree stellen specifieke vergezichten centraal, doch hebben ondersteuning nodig om hun nieuwe doelstellingen ook daadwerkelijk te realiseren. The Innovation Tree helpt deze organisaties een verbinding te maken tussen het “waarom” van hun doelstellingen, “waarmee” ze deze doelstellingen op het gebied van Werken, Leren en Kennisuitwisseling zouden kunnen bereiken en de bijdrage van hun medewerkers en klanten bij deze verandering.

Daarbij werken wij vanuit 5 waarden:

  • Betrokkenheid
  • Mensgerichtheid
  • Effectiviteit
  • Innovatie
  • Plezier

Missie

The Innovation Tree is toonaangevend als het gaat om Lerend Veranderen en Veranderend Leren. Wij helpen mensen en organisaties om zich op maat te ontwikkelen en zich daarmee toekomstbestendig te maken.

The Innovation Tree levert concepten, opleidingstrajecten en kennisinfrastructuur op maat, als onderdeel van een veranderingsproces in een organisatie. Daarbij is de combinatie van mens-, team-, en organisatieontwikkeling altijd het uitgangspunt. Wij werken samen met de opdrachtgever, opleidingsinstituten en andere partners aan een totaalproduct waar de ontwikkeling van het bedrijf en de ontwikkeling van de medewerkers van het bedrijf hand-in-hand gaan. Ons streven is om gaande weg steeds verder terug te treden en alleen de tools achter te laten die een organisatie nodig heeft om zelfstandig verder te kunnen.

Visie

Om te kunnen overleven in de tegenwoordige dynamische tijden zullen organisaties steeds sneller wendbaar moeten zijn.  Dit kan enkel worden bereikt als de medewerkers in de veranderingen worden meegenomen.

The Innovation Tree gelooft dat medewerkers van elke organisatie en de organisatie van een kennishuishouding hierin een belangrijke rol kan spelen. Organisaties worden, in een snel veranderende markt, geconfronteerd met een gebrek aan gekwalificeerd en gemotiveerd personeel, alsmede met een gebrek aan gestructureerde kennis over hun markt en organisatie.

Bestaande medewerkers missen vaak de juiste handvatten om een cultuuromslag te maken. Nieuwe medewerkers hebben niet de juiste opleiding of zijn niet zonder meer inzetbaar. The Innovation Tree biedt een maatwerk antwoord; concepten en opleidingstrajecten waarin medewerkers op de eigen werkplek en van elkaar leren en waarbij de bedrijfsprocessen, de missie, visie en strategie van een organisatie volledig worden geïntegreerd. Wij bieden ervaringsleren (action-learning) en kennisinfrastructuur als middel tot verandering in organisaties, waarin wij de organisatie en haar medewerkers meenemen in een uitdagende en educatieve wijze van veranderen. Het resultaat is een toekomstbestendige concurrentiepositie waarbij het rendement van onze diensten volledig terugkomen in de bedrijfsvoering.